សម្លម្ជូរគ្រឿង គឺជា មុខម្ហូបមួយដែលផ្តល់រសជាតិជូរ ផែ្អម ឈ្ងុយ ហើយដោយមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើន យកមកបុកច្របល់ឲ្យម៉ដ្ឋ ទើបធ្វើអោយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ពិសារ មិនងាយ ជិនណាយ ។ ចំណែកសាច់វិញ គេអាចស្លរជាមួយសាច់ត្រី សាច់គោ ពោះគោ សាច់មាន់សាច់ជ្រូក ឆ្អឹងជំនីជ្រូក តាមដែលលោកពេញចិត្ត ព្រមទាំងមានប្រហុកថែមទៀត សំរាប់បន្លែ គេអាចស្លរជាមួយត្រកួន ឬ ត្រប់ បាន ។ ការផ្សំគ្រឿង សម្លម្ជូរគ្រឿងមានច្រើនមុខ ដូចជា សម្លការីដែរគ្រាន់តែ វាមាន រសជាតិផ្សេងគ្នា។ មោ៉ះ អាកាសធាតុត្រជាក់ធ្វើ ញាំុទៅ មានវីដេអូបង្ហាញហើយស្រេច ។

Beef Tripe Soup

ប្រភព៖ YouTube Channel Cooking with Elissa