នៅថ្ងៃស្អែកនេះ គឺជាថ្ងៃទី១ ដែលត្រូវដាក់បញ្ចាំងរឿង Secret Of Life Pet ដែលជាប្រភេទរឿងកំប្លែង 3D Animation។ នៅក្នុងរឿងនេះ គឺចង់និយាយពីជីវិតរបស់សត្វឆ្កែមួយក្បាល មានឈ្មោះថា Max ដែលរស់ នៅក្នុងអគារមួយជាម្ចាស់ឈ្មោះ Katie និងសត្វចញ្ចឹម ជាច្រើនទៀតដូចជា Chloe, Mel, Buddy និង Sweet។ នៅថ្ងៃមួយ Katie បានយកនៅសត្វឆ្កែដល់ធំមួយក្បាលទៀតដែលមានឈ្មោះថា Duke មករស់នៅជាមួយ Max។

The-Secret-Life-of-Pets-3

The-Secret-Life-of-Pets-3 The-Secret-Life-of-Pets-3

ពេលមួយដែល Katie មិននៅ ហើយ Max និង Duke ត្រូវបាននាំទៅលេងនៅខាងក្រៅ ដោយអ្នកមើលថែនោះ។ Duke បានធ្វើអោយ Max ចេញទៅឆ្ងាយពីទីក្រុង។ ហើយពេលនោះហើយដែល Max ត្រូវជួបប្រទះនៅរឿងជាច្រើន។ ចង់ដឹងថា Max នឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះ? សូមកុំភ្លេចរង់ចាំមើល រឿងនេះ ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែក។