មកសាក បរិយាកាសថ្មីនៅ Chet Restaurant & Lounge ជាមួយអាហារច្រើនសម្បូរបែប និង Cocktail គ្រប់ជម្រើស!

ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge

0
221

មានគ្នីគ្នានៅល្ងាចនេះ! សាកបរិយាកាសបែបថ្មីនៅ Chet Restaurant & Lounge ជាមួយការរៀបចំស្អាតប្លែកភ្នែកប្លែកអារម្មណ៍ អាហារច្រើនសម្បូរបែប និង Cocktail គ្រប់ជម្រើស មិនតែប៉ុណ្ណោះ មានតន្ត្រីលេងកំដរអារម្មណ៍ថែមទៀតផង។

ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge

ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge លោកអ្នកពិតជាទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែក ទាំងបរិយាកាសខាងក្នុងហាង ក៏ដូចជាមុខម្ហូបដែលមានក្នុងហាងសុទ្ធសឹងតែជាម្ហូបល្បីៗ មានច្រើនមុខ ហើយបើនិយាយពី Cocktail វិញ អត់ខ្វះទេ ស្អីក៏មានដែរ រសជាតិវិញម៉ាអ៉េមហ្មង។

ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge

ល្ងាចនេះ រកណាត់មិត្តភក្តិសំណប់ ៣ទៅ៤នាក់ ជុំគ្នាម្តង ហើយមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទៀតទេ មករក ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge សប្បាយយកទៅណាអស់ ម្ហូបក៏ច្រើន Cocktail ក៏ច្រើន ចឹងហើយទៅណាទៀត។

ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge

ភោជនីយដ្ឋាន Chet Restaurant & Lounge
ទីតាំង​៖ ផ្លូវ 568, សង្កាត់បឹងកក់2, ភ្នំពេញ
លេខទូរសព្ទ៖ 012 232 559

វីដេអូ៖