ញុាំដោយសេរី ឥតដែនកំណត់ ត្រឹម 59$ ញុាំអាហារជប៉ុន ជាង 59មុខ នៅ Hiko Teppanyaki

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki

0
898

បទពិសោធន៍ថ្មីប្លែក ពីភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki លោកអ្នកចំណាយត្រឹម 59$ ញុាំដោយសេរី ឥតដែនកំណត់ ជម្រើសអាហារបែបជប៉ុន ជាង59មុខ ហើយជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយ ការចម្អិនម្ហូប យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរបស់ចុងភៅចម្អិនភ្លាមៗ ជូនលោកអ្នកតែម្តង។

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak

Hiko Teppanyaki ជាភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនថ្មីមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានមុខម្ហូបជាច្រើនមុខជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំយ៉ាងច្រើនសំបូរបែប នាំចូលសុទ្ធសឺងមកពីបរទេស។ អ្វីដែលពិសេសនៅ Hiko Teppanyaki ផ្តល់ជូនអតិថិជនពិសារអាហារជប៉ុន បានដោយដោយសេរី ឥតដែនកំណត់ រយៈពេល២ម៉ោងពេញ ជាមួយមុខម្ហូបជាច្រើនមុខទាំង Sushi, Sashimi និងម្ហូបជប៉ុនជាច្រើនមុខផេ្សងទៀត ក្នុងនោះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស បានជាមួយ 4 sets ផ្សេងៗគ្នា៖

-Classic set 59$

-Sliver Set 120$

-Gold Set 250$

-Diamond 380$

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak

នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki ពិតជាផ្តល់នៅផាសុកភាព និងអនាម័យខ្ពស់ ហើយលោកអ្នកនឹងប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយការចម្អិនរបស់ចុងភៅធ្វើភ្លាមៗជូនលោកអ្នកពិសា ប្លែកទាំងរសជាតិ ប្លែកទាំងអារម្មណ៍ ។ សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញុាំម្ហូបជប៉ុន ញុាំដោយសេរី ឥតដែនកំណត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកសាកល្បងនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅ Hiko Teppanyaki បាន ទាំងសេវាកម្ម ម្ហូបសុទ្ធសឹងតែឆ្ងាញ់និងប្លែកមាត់ ពិតជាសាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ Dating, Birthday បែបជប៉ុន កុំភ្លេច ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki ។

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak
ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyak

ភោជនីយដ្ឋាន Hiko Teppanyaki
ទីតាំង៖ ផ្សារទំនើបជីបម៉ុង Noro Mall ជាន់ទី១
លេខទូរសព្ទ៖ 023 88 5767 | 096 767 5767
បើកម៉ោង ៖​ 10:00 Am – 10:00 PM

វីដេអូ៖