ក្រុមហ៊ុន LG ជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោក របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយនៅពេលថ្មីៗក្រុមហ៊ុន LG បានបញ្ចេញស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ទូរស័ព្ទ LG G5 របស់ខ្លួន ដែលអាចហូតដូរថ្មបាន និងបង្ហាញពីគុណភាពក្នុងការថតរូបដ៏អស្ចារ្យ។

LG-G5LG-G5LG-G5

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន LG ទាំងអស់គ្នា…