កាន់តែចំណេញ កាន់តែប្លែកមាត់😋 ភីហ្សាគ្រឿងសមុទ្រថ្មី 4 រសជាតិថ្មី តម្លៃត្រឹមតែ $15.99 ទទួលបានភីហ្សាខ្នាតកណ្តាល 2 😱

ហាង Domino's Pizza

0
259

ពេលនេះម៉ោងនេះ ដឹងតែសប្បាយមាត់ញ៊ាំហ្មងសម្រាប់់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៊ាំភីហ្សា ជាពិសេសគឺហ្វេនរបស់ Domino’s Pizza ផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះថាពេល កំពុងតែមានប្រម៉ូសិនពិសេសដោយគ្រប់គ្នាចំណាយត្រឹមតែ $15.99 ទទួលបានភីហ្សាខ្នាតកណ្តាល 2 ភ្លាមៗ។ បន្ថែមពីនេះ ក៏មានការថែមជូនកាដូថែមទៀត នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ប្រម៉ូកូដ Facetaste ដែលការបន្ថែមជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ហាង Domino's Pizza
ហាង Domino's Pizza
ហាង Domino's Pizza

សម្រាប់ ភីហ្សារសជាតិថ្មី គឺមាន ៤រសជាតិ និង ២ប្រភេទសម្រាប់គ្រប់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសនោះគឺភីហ្សា Shrimp Cocktail និង Tropical Seafood Supreme ដែលមានស្សសគ្រីមជូរអែម រីឯភីហ្សា Spicy Seafood Supreme និង​ Spicy Seafood Sausage Sensation មានស្សសរសជាតិហឹរ។ និយាយពីថាទាំង៤ភីហ្សារសជាតិ គឺមានបន្លែសាច់ពេញលើសាច់ភីហ្សា ដែលធ្វើឱ្យគ្នា ខាំញ៊ាំមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់។

ហាង Domino's Pizza
ហាង Domino's Pizza
ហាង Domino's Pizza

៤រសជាតិនេះ ញ៊ាំជក់មាត់ណាស់ប្រាប់ទៅ ហើយជាពិសេសក្នុងកំឡុងកំពុងមានប្រម៉ូសិន និងថែមជូនកាដូយ៉ាងពិសេសបែបនេះ កុំរំលងឱ្យសោះណាញ៊ាំបានឆ្ងាញ់មាត់ហើយ ចំណេញលុយថែមទៀត៕

ហាង Domino's Pizza
ហាង Domino's Pizza
ហាង Domino's Pizza

ហាង Domino’s Pizza
លេខទូរស័ព្ទ៖ 1800202020 (តេហ្វ្រី ដឹកហ្វ្រី)
ទីតាំង៖ គ្រប់សាខាទាំងអស់