នៅពេលថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បានបង្ហាញនូវ ប្រភេទអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខ្នាតតូច( microSD) ថ្មី ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា UFS ។ ដែលមានល្បឿនលឿនជាង microSD ធម្មតារហូតទៅដល់ ៣ដង វាមានល្បឿនលឿនក្នុងការលេងហ្គេម ដែលមានទំហំធំៗ ផ្ទេរទិន្នន័យ ថតរូបភាពឫ វីដេអូកម្រិត 4K បានយ៉ាងរលូន ជាពិសេសវាអាច ជួយឱ្យយើងអាចមើល វីដេអូ 4K ប្រភេទ microSD ថ្មីនេះមានទំហំ 32GB 64GB 128GB និងទំហំ 256GB ។microSDmicroSD microSD
microSD

https://www.youtube.com/watch?v=iTvC0kiecA0