26ឆ្នាំ នៃជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យនៃក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម ក្នុងឆ្នាំ1990 ដល់ ឆ្នាំ2016 ។ កាលមុនឆ្នាំ 1990 ទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម ដែលដំបូរទៅដោយវាលខ្សាច់ មិនសូវមានអគារសាងសង់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននោះទេ។

Dubai-in-1990-vs-2016Dubai-in-1990-vs-2016 Dubai-in-1990-vs-2016

តែរយៈពេល 26 ឆ្នាំសោះ ទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម បានប្រែក្លាយជាទីក្រុងដ៏ទំនើបមួយ ដែលមិនគួឲ្យជឿ ដែលឡូវសំបូរទៅដោយអគារទំនើបៗលំដាប់ពិភពលោករីកដុះដាល និងសម្ព័ន្ធច្រើនយ៉ាងច្រើន នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម។

Dubai-in-1990-vs-2016Dubai-in-1990-vs-2016

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…

https://www.youtube.com/watch?v=D5g33EBeuKY