យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាផ្លែបឺរ ជាផ្លែឈើមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសុខភាព ។ ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានបំណងចង់បណ្តុះដើមបឺរយកទៅដាំខ្លួនឯងនោះ គ្រាន់តែយកផ្លែទុំ រួចយកគ្រាប់មកបកសំបកចេញ (សំបកជាប់នឹងគ្រាប់) បន្ទាប់មកយកគ្រាប់នោះត្រាំក្នុងទឹក តែត្រូវកុំឲ្យលិចក្នុងទឹក បន្ទាប់មកទុកវាចោលពី 1ខែ ទៅ 3ខែ គ្រាប់បឺរនឹងចេញឬស និងចេញពន្លកមក។

How-To-Grow-Avocado-From-Seed How-To-Grow-Avocado-From-Seed How-To-Grow-Avocado-From-Seed

តោះ! ទស្សនាវីដេអូ ការបណ្តុះផ្លែបឺរទាំងអស់គ្នា…