បន្ទាប់ពីបានឡើងមកលេងក្នុងក្រមខ័ណ្ឌ EPL ក្រុម Middleesbrough ពេលបានចុះកុងត្រាក្នុងការនាំ យកអ្នកចាំទីសញ្ជាតិ អេស្ប៉ាញ ដែលបានផ្លាស់មកលេងអោយក្រុម បីសាចក្រហម Manchester United កាលពីខែមករាឆ្នាំ2015។ ប៉ុន្តែទើបតែបង្ហាញខ្លួនបាន ២ដងអោយក្រុមបីសាច ក្រហមតែប៉ណ្ណោះ។

Victor Valdes

មុននឹង Valdes ផ្ទេរមកកាន់កាន់ក្រុម Manchester United គាត់បានលេងអោយក្រុម Barcelona ច្រើនជាង500ប្រកួត និងជួយក្រុមអោយលើកពានកំពូលរបស់អេស្ប៉ាញចំនួន ៦ពាន, Spanish Cup ចំនួន២ដង និងពាន Campions League ចំនួន3ដង ផងដែរ។ ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួនអោយ ក្រុមជំរើសជាតិបានចំនួន ២០ដង និងជួយក្រុមអោយឈ្នះពាន World Cup ឆ្នាំ2010 និងពានរង្វាន់ European Championships ក្នុងឆ្នាំ2012។ ចំពោះតំលៃក្នុងការផ្ទេរកីឡាករ Valdes គឺគ្មានតំលៃខ្លូនទេ។