ទស្សនាវីដេអូ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មុនឡើងរាំនៅលើឆាកផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ ជាមួយភរិយា និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ សម្តេចតេជោ ក៏បានចូលរួមរាំបទ «រាំញីកែងជើង» ផងដែរ នៅក្នុងទីតាំងភូមិខ្ញុំ។