ឃ្លាតពីគ្នា ដោយ Patthana Narunrath

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ គឺយើងបានឃើញនៅការបង្ហោះបន្តគ្នានៅបទចំរៀង Original Song ថ្មីមួយ បទ ដែលមានចំណងជើងថា ឃ្លាតពីគ្នា ។ បទនេះ គឺបកស្រាយដោយ Patthana Narunrath។ នៅក្នុង អត្ថន័យនៃបទនេះ គឺបង្ហាញអោយឃើញពីការពិបាកចិត្តរបស់បុរសម្នាក់ដែលបែកពិគូរស្នេហ៏ របស់ខ្លួន ទោះបីជាគាត់ព្យាយាមដោះស្រាយយ៉ាងណា ក៏មិនអាចសំរួលបាន។ ចុងបញ្ចប់ នាក់ទាំង២ នៅតែត្រូវ ឃ្លានពិគ្នា។ បើចង់ដឹងថាបទនេះ ពិរោះ យ៉ាងណាសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាស្តាប់បទនេះខាងក្រោម៖

ប្រភពវីដេអូ៖ J.Record Studio