ស្គាល់ទឹកចិត្តប្តីច្បាស់ ក្នុងគ្រានេះឯង

គាត់ជាប្រពន្ធដែលមានសំណាងណាស់ បើតាមរយៈវីដេអូនេះ យើងមិនដឹងថាម៉ូតូគាត់ខូច រឺ អស់សាំងទេ តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ស្វាមី ដែលមានចំពោះភរិយា នៅពេលដែលគាត់ពពោះ។ ហើយវីដេអូនេះដែរ ក៏អាចដាស់តឿនដល់ក្រុមគ្រួសារដែល តែងតែមានបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសារ ឬទំនាស់ផ្សេងៗរវាងប្តីប្រពន្ធ គួរតែពិចារណាឡើងវិញ ថា តួនាទី ជាប្តី ឬប្រពន្ធពិតជាសំខាន់ណាស់ សំរាប់គ្រួសាររបស់អ្នកទាំងមូល ដូច្នេះហើយយើងគួរស្រលាញ់និងថែរក្សាមនុស្ស ដែលរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយយើង អោយបានច្រើនជាងមនុស្ស ដែលចាំតែរួមសុខ។ ចឹងចង់ដឹងថាវីដេអូនេះ យ៉ាងណាស់នោះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

ប្រភពវីដេអូ៖ Pisith Raken