បទ “ទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្ត” ជាបទចំរៀងដ៏ពេញនិយមបំផុត ព្រោះថាជាបទចំរៀង Original ដែលច្រៀងដោយ Adda ហើយក៏ជាបទដែល មានមិត្តអ្នកស្តាប់ចង់ដឹងចង់យល់ពីអត្តន័យនៃបទចំរៀងមួយនេះ អោយកាន់តែច្បាស់ផងដែរ ។

Heng Pitu and Adda
Heng Pitu and Adda

ហើយសំរាប់ថ្ងៃនេះដែរ លោកហេង ពិទូ បានបង្ហោះនូវបទដ៏ពិរោះមួយនេះ ចេញជា Full MV ដើម្បីបកស្រាយនូវចម្ងល់មួយនេះ ចង់កុំបង្អង់យូរចុចមើលទាំងអស់គ្នាម៉ងទៅ៖

ប្រភពវីដេអូ៖ Pitu Heng