បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតដល់ស្វិតស្វាងរវាងក្រុម Manchester United នឹងក្រុម Everton ជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺក្រុម Manchester United យកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 2-1។ គ្រាប់បើកឆាកក្នុងការ ប្រកួតនេះ គឺកើតឡើងដោយការសុតបញ្ចូលរបស់កីឡាករ Marouane Fellaini នៅនាទី 34 ។

Everton vs Manchester United 1-2
Everton vs Manchester United 1-2

ហើយគ្រាប់តាមស្មើររបស់ Everton គឺធ្វើបានក្នុងនាទី 75 ដោយកីឡាករ Christ Smalling ធ្វើអោយចូលទីខ្លួនឯង។ ការប្រកួតបានបន្តរហូតដល់នាទី 90+2 កីឡាករ Anthony Martial បានរកបាន គ្រាប់ជ័យជំនះអោយក្រុម Manchester United។

Thanks for Watching… Please kindly subscribe our channel for get more videos: www.youtube.com/KSPGTV