ជ្រក់ គឺជា មុខម្ហូបកែច្នៃ មួយ ដែលពេញនិយមបំផុតសំរាប់អាស៊ីយើង ដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ ហើយក៏ជាមុខម្ហូបបន្ទាប់បន្សំ ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតផង ។

មិនត្រឹម តែប៉ុណ្ណោះ ជ្រក់គឺជា តួឯក សំខាន់បំផុតសំរាប់មុខម្ហូបមួយចំនួនដូចជា សាច់គោអាំង ត្រីអាំង និងសាច់អាំងផ្សេងៗទៀតតាមចំនង់ចំនូល ចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។

Fresh vegetable side dish

សំរាប់ស្ត្រីមេផ្ទះ ជាច្រើនប្រហែលជា ធ្លាប់ស្គាប់ និងដឹងពីរបៀបធ្វើ រួចមកហើយ ប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនទៀត នៅ មិនទាន់យល់ច្បាស់ពីរបៀបធ្វើនៅឡើយ ។ ជ្រក់គេ អាចយក បន្លែជាច្រើនមកធ្វើ ដូចជា ត្រសក់ ឆៃថាវ ការ៉ុត ស្ពៃ ឬបន្លែ ជាច្រើន ទៀត ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំសូមលើកយក ជ្រក់ត្រសក់មកបង្ហាញ តាមរយះ វីដេអូខាងក្រោម ។

Fresh vegetable side dish

ប្រភព៖ YouTube Channel KonKat