អោយតែដើមខែយើងញ៉ាំារបស់ Brand Brand ដល់ជិតដាច់ខែជិតដាច់លុយ តែទោះយ៉ាងណាសំរាប់ថ្ងៃ៣០ ជិតផុតខែចឹងយើងសូមណែនាំ កន្លែងលក់លតឆាដ៏ពេញនិយមមួយកន្លែងអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ នឹងអាចញ៉ាំបានមានតែ១០០០០៛ មិនទៅអន់អីអាចរើសបានច្រើនជម្រើស សាច់គោ ប៉ាតេ ពងទា ញ៉ាំអោយប៉ោងពោះម្តងមើល៏ មានទៅអន់អីឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ សំខាន់គ្រប់លុយ ថ្ងៃច័ន្ទបើកលុយលម្ម។

លតឆា
តម្លៃលតឆា

សាកបានណានៅម្តុំអង្គអេង ផ្លូវ ២៩២៖