កាលពីមួយរយះ មុននេះ តាមរយះបទ ស្នាមស្នេហ៍អតីត ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា (Flashback) របស់ក្រុមចំរៀង EVOK បានបញ្ចេញ Audio ។ យ៉ាងណាមិញក៏មានការចាប់អារម្មណ៍គួរសម ពីសំណាក់យុវវ័យ ព្រោះវាគឺបទOriginal ស្នាដៃកូនខ្មែរ និងតាមរយះកាលលើកឡើងរបស់ ក្រុមលោកដោយសារបទចំរៀងនេះគឺតាក់តែង និងនិពន្ធ ពី រឿងរ៉ាវពិតមួយ។

evok 485

ហើយសំរាប់ថ្ងៃនេះដែរ ក្រុមលោក បានបង្ហោះនូវបទដ៏ពិរោះមួយនេះ ចេញជា Full MV ដើម្បីបកស្រាយនូវចម្ងល់តែម្តងកុំបង្អង់យូរចុចមើលទាំងអស់គ្នាម៉ងទៅ៖

https://www.youtube.com/watch?v=HSqalhYxtDc

ប្រភពពី៖ YouTube Channel EVOK music