សណ្ឋាគារនៅលើពិភពលោកមានច្រើនរាប់មិនអស់ ហើយសណ្ឋាគារទាំងនោះបែងចែកទៅតាមតម្លៃចាប់ពីទាបរហូតដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុត។  ជាក់ស្តែងមានសណ្ឋាគារចំនួន10 ដែលមានតម្លៃស្នាក់នៅមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពក ក្នុងមួយយប់ៗមានតម្លៃរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ តម្លៃនេះបើប្រៀបធៀបតម្លៃសណ្ឋាគារនៅក្នុងស្រុកយើងវិញគឺមានតម្លៃខុសគ្នាច្រើនណាស់។

10. PARK HYATT PARIS តម្លៃក្នុងមួយយប់ $15.000 Paris ក្នុងប្រទេសបារាំង

PARK HYATT PARIS

9. FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V តម្លៃក្នុងមួយយប់ $15.500 Paris ក្នុងប្រទេសបារាំង

FOUR SEANONS HOTEL

8. LE RICHEMOND តម្លៃក្នុងមួយយប់ $17.000 Geneva ក្នុងប្រទេសស្វីស

LE RICHEMOND

7. BURJ AL ARAB HOTEL  តម្លៃក្នុងមួយយប់ $17.500 Dubai ក្នុងសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម

BURJ AL ARAB HOTEL

6. RITZ-CARLTON HOTEL  តម្លៃក្នុងមួយយប់ $17.500 Moscow ប្រទេប្រទេសរុស្ស៊ី

RITZ-CARLTON HOTEL

5. ATLANTIS RESORT HOTEL តម្លៃក្នុងមួយយប់ $24.000 Bahamas & Dubai ក្នុងសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម

ATLANTIS RESORT HOTEL

4. PRESIDENT WILSON HOTEL តម្លៃក្នុងមួយយប់ $31.500 Geneva ក្នុងប្រទេសស្វីស

PRESIDENT WILSON HOTEL

3. FOUR SEASONS HOTEL តម្លៃក្នុងមួយយប់ $32.500 New York សហរដ្ឋអាមេរិច

FOUR SEASONS HOTEL

2. PALMS CASINO RESORT HOTEL តម្លៃក្នុងមួយយប់ $38.000 Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិច

PALMS CASINO RESORT HOTEL

1. THE GRAND RESORT LAGONISSI តម្លៃក្នុងមួយយប់ $47.500 Athens ក្នុងប្រទេសក្រិក

THE GRAND RESORT LAGONISSI

សណ្ឋាគារទាំង10 មានអ្វីខ្លះបានជាថ្លៃយ៉ាងនេះ និងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះ? សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…