វិចិត្រករគូររូបតែងតែមានទេព្យកោសល្យផ្សេងៗពីគ្នា អ្នកខ្លះគូររូបលើក្រដាស លើជញ្ជាំង លើឈើ លើថ្ម ហើយអ្នកខ្លះទៀតគូលើរបស់របផ្សេងៗជាច្រើនទៀត តែសំរាប់វិចិត្រករម្នាក់នេះវិញ គាត់មានទេព្យកោសល្យប្លែកពីគេ ក្នុងការគូររូបរបស់គាត់ គឺគាត់យករង្វង់ដែកមួយ មានទំពួកនៅជុំវិញរង្វង់ដែកនោះ បន្ទាប់មកទៀតគាត់យកខ្សែ រុំចុះរុំឡើង នៅលើទំពួកនោះ ជាច្រើនជុំ នៅទីបំផុតចេញជារូបមនុស្សយ៉ាងស្រស់ស្អាត។

Paint Picture Paint Picture

ចង់ដឹងកាន់ពីសកម្មភាពក្នុងគូររូបសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…