ចក្រភពអង់គ្លេសបានផលិតយន្តហោះកូនកាត់មួយឈ្មោះថា Airlander 10 (ដែលរួមបញ្ចូលគ្នា រវាងយន្តហោះ និង ប៉ាឡុង) វាមានរូបរាង ធំ ចម្លែក ខុសពីគេ ដែលត្រូវគេធ្វើការសាកល្បងនាពេលថ្មីៗនេះ។ Airlander 10 មានប្រវែង ៩២ម៉ែត្រ កម្ពស់ ២៦ម៉ែត្រ ហើយអាចបើកបរ បានល្បឿន ១៤៨ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង១ម៉ោង ដែលប្រើប្រាស់ ថាមពលឧស្ម័ន អេលីយ៉ូម (Helium) ជាឧស្ម័នស្រាល និងផ្ទុកបានច្រើន ដោយសារវាមានរូបរាងចម្លែកដូច្នោះហើយ បានធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះកាត់តរូបជាលក្ខណៈកម្លែងផ្សេងៗ។

Airlander 10 Airlander 10 Airlander 10 Airlander 10 Airlander 10 Airlander 10