ប្រសិនលោកអ្នកកំពុងសម្លឹងរកការទទួលបានថាមពលបន្ថែម ចូរអ្នកក្រលេកមើលអាហារដូចខាងក្រោមនេះទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃ ហើយវានឹងជួយឱ្យការរំលាយអាហាររបស់អ្នកមានភាពល្អប្រសើរឡើងតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ៖

Salmon

Salmon
Salmon

 

ត្រីសូម៉ុង ៖ ត្រីប្រភេទនេះត្រូវគេរកឃើញថាសម្បូរទៅដោយខ្លាញ់អូមេហ្គា-៣ ។  ខ្លាញ់ប្រភេទនេះដែលស្ថិតក្នុងទម្រង់ជា DHA (អាស៊ីត Docosahexaenoic) គឺមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយការឡើងទម្ងន់និងព្រមទាំងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរដល់សុខភាពខួរក្បាលក៏ដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត ។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត អាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងត្រីសូម៉ុងក៏នឹងជួយឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកដុតបំផ្លាញកាឡូរីបានកាន់តែច្រើនផងដែរ ។

បើអ្នកដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍វាហើយ សាកមើលពីរបៀបធ្វើអាហារនេះមើល!