នៅក្នុងវិស័យកីឡា គឺមានប្រភេទកីឡាជាច្រើន ដែលក្នុងនោះបើនិយាយពីកីឡាបាល់ទាត់ ប្រាកដជានឹក ឃើញដល់ English Premier League ប៉ុន្តែបើនិយាយពីកីឡាបាល់បោះវិញគឺប្រាកជានឹកឃើញដល់ NBA មុនគេហើយ។ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច គឺប្រជាជនមានការនិយមលើកីឡាបាល់បោះខ្លាំងណាស់ រហូត ដល់មានការប្រកួតជាលក្ខណៈ League ដូចទៅនឹងកីឡាបាល់ទាត់ផងដែរ។

Jordan Jordan

Jordan

ហើយកាលពិម្សិលមិញនេះ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ NBA បានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការបោះបាល់បញ្ចូលទី និង ក្បាលមួយចំនួនក្នុងការបោះបាល់។ នៅក្នុងនោះ គឺមានក្បាច់ពិសេសៗជាច្រើន ដែលយើងមើលនឹង ភ្នែកមិនសឹងតែនឹងជឿថាលោក Jordan អាចធ្វើទៅបាន។

Jordan Jordan Jordan

បើចង់ដឹងថា Jordan បង្ហាញក្បាច់អ្វីខ្លះ សូមតាមដានវីដេអូខាងក្រោម៖