ពិតជាអស្ចារ្យមែនគ្រាន់តែកំអែភ្នំភ្លើងបានធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយដែលមានអ្នកទេសចរជាច្រើននាក់នៅលើពិភពលោកនាំគ្នាទៅមើលកំអែចេញពីភ្នំភ្លើង« Kilauea» នៅនៅលើកោះហាវ៉ៃ សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលហូរចូលសមុទ្រជាលើកដំបូងក្រោយរយៈពេលពេល៣ឆ្នាំ ។

AAD_5741web2

បើចង់ដឹងថាកំអែរភ្នំភ្លើងនេះមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណានោះ ទើបមានអ្នកទេសចរច្រើននាក់ទៅទស្សនា។ សូមមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា!