ក្រុមហ៊ុនភីហ្សា Domino នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនអាហារតាមរយៈឧបករណ៍ Drone ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសណូវែលហ្ស៊េឡង់នៅចុងឆ្នាំ២០១៦នេះ បន្ទាប់ពីបង្ហាញសេវារបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Auckland ។

DominosDrone

ក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Donimo នៅមានក្រុមហ៊ុនធំមួយចំនួនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Google ក៏សម្លឹងមើលសេវាកម្មដោយប្រើប្រាស់ឧបរណ៍ Drone ដូចគ្នាដោយសារថា ច្បាប់ចរាចរណ៍ដែនអាកាសក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស អូស្ត្រាលី ណូវែលហ្សេឡង់ និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធូរស្រាលជាងមុន ។

DominosDrone

សូមទស្សនាទិដ្ឆភាពនោះតាមរយះវីដេអូខាងក្រោម ៖

 

ប្រភព៖ YouTube Channel CNNMoney