វ៉ាន់ ចេស្តា គាត់ក៏ជាអតីតបេក្ខជនប្រលងក្នុង កម្មវិធី Cambodia’s Got Talentដែលទស្សនិកជនភាពច្រើនបានស្គាល់រូបគាត់តាមរយះ បទ លោកប៉ា ។ ហើយសំរាប់ថ្មីៗនេះ គាត់បានបញ្ចេញបទថ្មីរបស់គាត់ ដែលមានចំនងជើងថា អ្នកចាញ់ ។ វាពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសំរាប់រូបគាត់ព្រោះជាជីវប្រវត្តិពិតរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺជា វ៉ាន់ ចេស្តា ផ្ទាល់តែម្តង ។

van chesda

ចង់ដឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។

ប្រភព៖ YouTube Channel VAN CHESDA_OFFICIAL