អវយវៈខួរក្បាលចាត់ទុកថាជាធនធានមួយយ៉ាងពិសិដ្ឋដែលប្រើមិនចេះអស់ ឬគ្មានថ្ងៃរលត់រលាយ កាន់តែប្រើកាន់តែប្រសើរ មិនវង្វេងវង្វាន់ ប៉ុន្តែពេលខ្លះខួរក្បាលអាចមានអាការៈមិនស្រួលដូច្នេះត្រូវពឹងជំនួយខ្លះទើបបាន ។ ជំនួយបំប៉នខួរក្បាលជាម្ហូបអាហារដែលអ្នកបរិភោគប្រចាំថ្ងៃនោះឯង ហើយអាហារទាំងនោះរួមមានដូចជា ៖

ងាវ ៖ មិនត្រឹមតែជាថ្នាំប៉ូវបន្ថែមថាមពលផ្លូវភេទប៉ុណ្ណោះទេ តែសារធាតុស័ង្កសីក្នុងងាវ នឹងជួយធ្វើឲ្យខួរក្បាលធ្វើការបានល្អចងចាំបានយូរគិតភ្លែតឃើញភ្លាមរហ័សដូចព្រួញ ។

9-blood-clams-1024x768

ពេលដែលយើងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហើយនោះ មកមើលពីរបៀបធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នា!