ការទស្សទាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីយប់មិញ ពិតជាពិបាក និងនឹកស្មានមិនដល់ថា Villarreal អាចស៊ុតបញ្ចូលទីបាន នៅនាទីថែម ៣នាទីនេះ ។

Liverpool Vs Villarreal
Liverpool Vs Villarreal
Liverpool Vs Villarreal
Liverpool Vs Villarreal
Moments before Villarreal's winner, Spain defender Moreno raced forward on the counter-attack and lashed wide
Moments before Villarreal’s winner, Spain defender Moreno raced forward on the counter-attack and lashed wide

តែអ្វីៗ វាអាចទៅរួចដោយគ្រាប់បាល់ ១គ្រាប់នេះបានស៊ុតទំលុះសំណាញ់ទីបានយ៉ាងល្អ ដោយសារកីឡាករ ឆ្នើម Denis Suarez របស់ Lillarreal ជាអ្នកប៉ះបាល់យ៉ាងល្អអោយទៅកីឡាករ Adrián ជាអ្នកស៊ុតបញ្ចូលទី ដោយងាយស្រួល ។

Villarreal's key man
Villarreal’s key man

មោះ! ចុចមើលការ Highlight តែម្តងទៅកុំអោយខាតពេលៈ