យប់មិញនេះ គឺជាការប្រកួតវគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល សំរាប់ពានរង្វាន់ UEFA Champions League។ ក្នុងការ ប្រកួតនោះមានគូរប្រកួតចំនួន 8គូរ ប៉ុន្តែសំរាប់គូររវាង Man City និង Monchengladbach ត្រូវបាន ផ្អាក់ដោយសារមានបញ្ហាអាកាសធាតុ។ ក្រឡេចមកមើលការប្រកួតរបស់កគូរទាំង៧ ផ្សេងទៀត គឺ សំរាប់ក្រុម Barcelona បានយកឈ្នះក្រុមភ្ញៀវ Celtic យ៉ាងចាស់ដៃរហូតដល់ទៅ 7-0។ ដែលក្នុងនោះ កីឡា ករ Messi អាចរកបានដល់ទៅ៣គ្រាប់ ក្នុងនាទី 3,27,60  កីឡាករ Neymar រកបានមួយគ្រាប់នៅនាទី 50 កីឡាករ A Iniesta ក៏រកបានមួយគ្រាប់ដែរ គឺនៅនាទី 59។ ចំនែក២គ្រាប់ចុងក្រោយ គឺ រកបានដោយកីឡាករ Suarez។

UEFA Champion Leage
UEFA Champion Leagued
UEFA Champion Leaged
UEFA Champion Leagued
UEFA Champion Leagued
UEFA Champion Leagued

https://www.youtube.com/watch?v=oBW5xEDL9os

https://www.youtube.com/watch?v=Rg9ObH47NeM

https://www.youtube.com/watch?v=wjrhE9Dp0XU

https://www.youtube.com/watch?v=Di04L21pVNk

https://www.youtube.com/watch?v=TR1E5B3froI

https://www.youtube.com/watch?v=SXD5iXwuEMg