បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួច ក្រៅពីយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាកូនហើយនោះ ស្ត្រីក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ ថែរក្សារូបរាងអោយវិលមកភាពស្រស់ស្អាតវិញ ព្រោះរូបរាងកាយគឺជាផ្នែកមួយទាក់ទាញសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបជាពិសេស គឺក្បាលពោះតែម្តង ។

Lose-weight-after-pregnancy.jpg

ដូច្នេះ KSPG.TV សូមលើកយកគន្លឹះហាត់ប្រាណដើម្បីកម្ចាត់ក្បាលពោះ ប្រែមកដូចដើមវិញ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ស្រ្តីក្រោយសម្រាលកូនរួច។

Lose-weight-after-pregnancy.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=qgM9xsfCa1s

ប្រភព៖ YouTube Channel RapidFatLossForMoms