លោកអ្នកប្រាកដជាបានស្តាប់បទ “បងចាំ” របស់លោក Zono រួចមកហើយ។ ហើយសំរាប់អត្ថន័យ របស់បទនេះ គឺចង់បង្ហាញ អំពីស្នេហាមួយដែលពោលពេញទៅដោយភាពកក់ក្តៅ ប៉ុន្តែចុងក្រោយត្រូវបញ្ចប់ទាំងមិនចង់។ ហើយខណៈនេះដែរបទ “បងចាំ” ត្រូវបានចេញ Official MV របស់ខ្លួនហើយ។ នៅក្នុង MV នេះពិតជាកំសត់ មែនទែន ហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ថាសាច់រឿងនៃបទចំរៀងនេះល្អ មើលយ៉ាងណាអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖

បងចាំ - Zono
បងចាំ – Zono
បងចាំ - Zono
បងចាំ – Zono