ការបង្កើតបទចំរៀង Original កាន់តែមានការរីកចំរើនជាលំដាប់ នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ មិនថាតារាចំរៀងថ្មី ចាស់ ពួកគាត់ កំពុងតែស្វះស្វែង រិះរក បទចំរៀង Original រៀងៗខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកសាន ផានិត តារា ចំរៀង ដែលបាត់បានមុខមួយរយះមកហើយ នោះ បានវិលត្រឡប់មកជាមួយនូវបទចំរៀងថ្មី ផ្កាយព្រះអង្គារ ម៉ោះទស្សនាវីដេអូចំរៀងទាំងអស់គ្នា។

https://www.youtube.com/watch?v=lJNa3SFqQkM

ប្រភព៖YouTube Channel S O N Gs – Cover, Lyrics, Chord