ហឹរៗៗៗ ម៉ាឆ្ងាញ់ ប្រហិតភ្នំភ្លើង

0
3835
Volcano-Meatbal
Volcano-Meatbal

ល្ងាចនេះមិនដឹងជាញ៉ាំអីមែនទេ? KSPG.TV ដឹងថា អ្នកប្រាកដជាចូលចិត្តចំណីអាហារណា ដែលហឹរៗ ហើយប្លែក តម្លៃសមរម្យ កន្លែងដែលអាចអង្គុយជជែកគ្នាលេង ត្រជាក់ ហើយធំបំផុតនោះគឺឆ្ងាញ់ មែនអត់?

ប្រហិតភ្នំភ្លើង
ប្រហិតភ្នំភ្លើង

តម្លៃរបស់ ប្រហិតភ្នំភ្លើង គឺស្ថិតលើការជ្រើសរើសរបស់អ្នក មាន ១ ចង្កាក់ ១៥០០៛, ១ ចង្កាក់ ២៥០០៛…

ប្រហិតភ្នំភ្លើង
ប្រហិតភ្នំភ្លើង

ចឹងមោះ! សាកប្រហិតភ្នំភ្លើង ម្តងមើល…

អូ៎ ភ្លេចនៅមានច្រើនទៀតៈ

បុកល្ហុង
បុកល្ហុង 5000៛
ងាវអប់
ងាវអប់ 5000៛
ពោត
ពោត ១ ចង្កាក់ 1000៛
ផ្សិតរុំសាច់ និងផ្សិតភ្លៅមាន់
ផ្សិតរុំសាច់ ១ចង្កាក់ 3000៛ និងផ្សិតភ្លៅមាន់ ១ចង្កាក់ 1500៛
ផ្សិតរុំសាច់ និងផ្សិតភ្លៅមាន់
ផ្សិតរុំសាច់ និងផ្សិតភ្លៅមាន់
គ្រុំអាំង
គ្រុំអាំង ១គ្រាប់ 1000៛
សាច់ជ្រូក
សាច់ជ្រូក
ពងទាកូនអប់អំពិលទុំ
ពងទាកូនអប់អំពិលទុំ ១ ចាន 10000៛
កង្កែបអាំង
កង្កែបអាំង 1 = 3500៛
ជើងមាន់អាំង
ជើងមាន់អាំង ១ = ១៥០០៛
សាច់ជ្រូកអាំង
សាច់ជ្រូកអាំងបែបថៃ ១ចង្កាក់ = ២៥០០៛

ហាង Volcano Meatball (សន្ធរមុខ)
ទូរស័ព្ទ៖ 086 888 068
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះ ១៤៥ ផ្លូវ ១៤៦ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ ខ័ណ្ឌ ទួលគោក