មកថ្មីទៀតហើយពី Fulet គឺបទ “មនុស្សចង្រៃ”

ម្ចាស់បទ “សន្យាស្រឡាញ់គ្នារហូត” គឺលោក Fulet បានបង្ហោះនៅបទចំរៀងថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់ខ្លួន ក្រោមចំណងជើងថា “មនុស្សចង្រៃ”។ អត្ថន័យរបស់បទនេះ គឺចង់និយាយអំពីបុរសម្នាក់ ដែលចូល ទៅទាក់ទងជាមួយមនុសស្រីម្នាក់ ដោយមិនបានដឹងថានាងមានសង្សាររួចទៅហើយ។ ដោយសារមូលហេតុ នេះ បានធ្វើអោយសង្សាររបស់នាង បានសុំបែកគ្នាជាមួយនាង។ បើចង់ដឹងអត្ថន័យបទនេះកាន់តែច្បាស់ មិត្តទាំងអស់គ្នាអាចស្តាប់បទចំរៀងនៅខាងក្រោមបាន៖

Fulet
Fulet