ក្នុងរយះពេលខ្លីនេះមានការសង្កេតឃើញថាសឹងតែជុំវិញពិភពលោក បទចំរៀង PPAP បានធ្វើអោយមិត្តយុវវ៍យមួយចំនួនធំធ្វើតម្រាប់តាម ។

PPAP  PPAP

ក្បាច់រាំនេះបង្កើតឡើងដោយតារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង Piko-គឺលោក Taro ។ បទសាមញ្ញមួួយនេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទំនុកច្រៀងមិនជាសូវជាមានន័យប៉ុន្មានទេតែតួយ៉ាងគ្រាន់តែជាការពិតធ្វើអោយមានអារម្មណ៍រីករាយតែប៉ុណ្ណោះ។

PPAP

មើលវីដេអូនេះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតើមានចំនុចអ្វីខ្លះបានធ្វើអោយទាក់ទាញម្ល៉េះ?

https://www.youtube.com/watch?v=WIKLlt2KEz4

https://www.youtube.com/watch?v=swr7mLTyC3A