អូនទៅហើយ ដែលជាចម្រៀងបកស្រាយដោយអ្នកនាង ពេជ្រ សោភា និងទទួលការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មិត្ត យុវវ័យ។ ហើយពេលនេះ បទ អូនទៅហើយ ក៏បានចេញនៅ MV Teaser របស់ខ្លួនផងដែរ។ បើចង់ដឹងថា MV Teaser របស់បទនេះ ល្អមើលយ៉ាងណា។ អាចមើល វីដេអូខាងក្រោមបាន៖

Pich Sophea
Pich Sophea
Pich Sophea
Pich Sophea