សំរាប់ការជួបគ្នារវាងក្រុម Tottenham និងក្រុម Man City កាលពីយប់មិញ គឺបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 2-0។ ចុងបញ្ចប់ក្រុម មាន់ខ្នាយមាស Tottenham អាចបញ្ចប់ការទទួលជ័យជំនះ 6ប្រកួតជាប់គ្នារបស់ក្រុម មេឃខៀវ Man City បានហើយ។ 2គ្រាប់ របស់ក្រុម Tottenham គឺកើតឡើងនៅនាទីទី 9 ដោយការ ធ្វើ អោយបាល់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់កីឡាករ Kolarov នឹងមួយគ្រាប់ទៀត ស៊ុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Alli នៅ នាទីទី 37។ ហើយសំរាប់ក្នុងវគ្គទី២ គឺមានក្រុមណាអាចរកគ្រាប់បាល់បាននោះទេ។ ដូច្នេះការប្រកួត ត្រូវ បញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល Tottenham 2-0 Man City។

Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City
Tottenham Hotspur v Manchester City

https://www.youtube.com/watch?v=LIIX9oZ8rfY

Man Utd 1-1 Stock City

https://www.youtube.com/watch?v=9UnjPSwMHyo

Leicester City 0-0 Southampton

https://www.youtube.com/watch?v=Zu3KhsxtGGM

Burnley FC 0-1 Arsenal

https://www.youtube.com/watch?v=yPxbOXrlMKU