មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាស្គាល់លោក ម៉ា ច័ន្ទបញ្ញា និងកញ្ញា ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា បានមកចាំដៃគ្នាបក ស្រាយនៅបទចំរៀង Original មួយបទក្រោមចំណងជើងថា “មិត្តភក្តិពាក់កណ្តាលសង្សារពាក់កណ្តាល”។ នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលអ្នកទាំងពីរបានចាំដៃគ្នា ហើយបទមួយនេះ ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង រឿង ទេសចរណ៍ឋានរក ផងដែរ។ បើចង់ដឹងថាបទចំរៀងនេះ ពិរោះយ៉ាងណាអាចស្តាប់បទ នេះខាក្រោមបាន៖

Chhet Sovanpanha
Chhet Sovanpanha
Chhet Sovanpanha
Chhet Sovanpanha
Ma Chanpanha
Ma Chanpanha
Ma Chanpanha
Ma Chanpanha