កាលពីម្សិលមិញនេះ នៅទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក Vid Cooler គឺបានបង្ហោះនៅវីដេអូចំរៀងមួយបទ ដែលមានចំណងជើងថា “She Makes Me Change”។ នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះ គឺចង់និយាយអំពីការស្រឡាញ់របស់ មនុស្សស្រីម្នាក់ បានធ្វើអោយបុរសម្នាក់មានការកែប្រែ។ ដោយនារីម្នាក់នោះ ចង់បានត្រឹមក្តីស្រឡាញ់ស្មោះពី បុរសម្នាក់នោះតែបណ្ណោះ។ បើចង់ដឹងថាបទនេះពិរោះយ៉ាងណា? ហើយនារីម្នាក់នោះបានធ្វើអោយគូរស្នេហ៍ របស់គេផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណា? អាចស្តាប់បទចំរៀងនេះ នៅខាងក្រោមបាន៖

Vid Cooler
Vid Cooler
Vid Cooler
Vid Cooler