គ្រឿងផ្សំ 

  1. ខាត់ណា ៣ខាំ
  2. ខ្ទឹមស ៣កំពឹស
  3. ប្រេងឆា កន្លះកូនចានចង្កិះ
  4. ប្រេងខ្ចង ២ស្លាបព្រាកាហ្វេ
  5. ទឹកស៊ីអ៊ីវ ១ស្លាបព្រា
  6. ស្ករស ២ស្លាបព្រាកាហ្វេ
  7. ម្សៅស៊ុប ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ
  8. ប៊ីចេង ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ
  9. អំបិល កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ

វិធីធ្វើ