ពី ១ថ្ងៃទៅ ១ថ្ងៃ ពី ១ខែទៅ ១ខែ យូរៗទៅបានធ្វើអោយរបបនៃការបរិភោគអាហារ ចេះតែវិវត្តន៍ទៅមុខ ជាហេតុធ្វើរបបអាហារ ពីមុនៗ បានធ្វើអោយអ្នកខ្លះ ភ្លេច និងខានបានញ៉ាំ ដោយមិនដឹងខ្លួន ។ ដូច្នេះហើយ ថ្ងៃនេះយើងសូម លើកយក ពោតកំបោរមកបង្ហាញអស់លោកអ្នក កុំអោយភ្លេច របស់ញ៉ាំដ៏ឆ្ងាញ់ មួយនេះ ។ មោះ! សាកមើលវីដេអូខាងក្រោម តែកុំភ្លេចទៅរក ទិញញ៉ាំណា ទីតាំង ដែលយើងទៅទិញ គឺនៅជិតវត្ត សន្សំកុសល…

ពោតកំបោរ
ពោតកំបោរ
ពោតកំបោរ
ពោតកំបោរ