វិធីសាស្រ្តងាយៗ នៃការដករោមចិញ្ចើមដោយខ្លួន​ឯង

0
3281
Eyebrow Threading
Close-up of female face during eyebrow correction procedure

ធុញទ្រាន់នឹងការប្រើ ចន្ទាស ឡាម ឬទៅតាមហាងកែសម្ជស្ស ដើម្បីអោយគេកោររោមចិញ្ចើមអោយមែនទេ ? សាកល្បងការប្រើខ្សែអំបោះជំនួសវិញ ដែលវាគ្រាន់តែចំណាយពេលអនុវត្តរយះពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាតិចនិកដែលនារីនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងពេញនិយមទាំងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប។

Eyebrow Threading
Eyebrow Threading
Eyebrow Threading
Eyebrow Threading

បន្ទាប់លោកអ្នកនឺងទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាតរក្សាបានយួរជាងការកោរដែលអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងថែមទៀតផង។ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ប្រភេទនៃរោមចិញ្ចើមដែលសមនឹងលោកអ្នកណា!

បន្ទាប់ពីការដករោមចិញ្ចើមរួចហើយ សូមអនុវត្តនៃការគូសចិញ្ចើមបន្តទៀត…