លទ្ធផលស្មើគ្នារវាង Chelsea និង Tottenham បានធ្វើអោយក្រុម មានពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាង Leicester City រហូតដល់ទៅ៧ពិន្ទុ ។

ដូច្នេះ បានធ្វើអោយក្រុម Leicester លើពាន EPL ក្នុងរដូវកាលនេះហើយ ទោះជានៅសល់ពីរប្រកួតទៀតក៏ដោយ បានបញ្ចប់រដូវការ ។

Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers
Fans Leicester Cheers