ការជួបជុំមិត្តភ័ក្រ្តតែងតែមាន ជារឿយៗ តែអ្វីដែល KSPG.TV និងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឮនោះ គឺការរអ៊ូ មិនដឹងជាទៅញ៉ាំអី នៅណា នៅណាឆ្ងាញ់ ញ៉ាំអីបានគ្នាច្រើន កន្លែងណាស្រួលជជែកគ្នាលេង នៅណាតម្លៃសមរម្យ ធុញណាស់មែនអត់អ្នកទាំងអស់? ចឹងហើយបានជា KSPG.TV ធ្វើជាវីដេអូ បង្ហាញពីម្ហូបអាហារនេះ ម្ហូបអាហារនោះ ដើម្បីសំរួលដល់ការ ស្វែងរកកន្លែងញ៉ាំ ដែលជាការរំខានមួយ របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ។ ឥឡូវមោះ! មកមើលម្ហូបមួយមុខទៀត ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ តម្លៃសមរម្យនោះគឺ Hot Pot…

អី! យ៉ាចង់ភ្លេច នៅមានច្រើនទៀតៈ

siam bbq
siam bbq
Hot Dog អាំង
Hot Dog អាំង
ប្រហិតសាច់គោអាំង
ប្រហិតសាច់គោអាំង
ជើងមាន់អាំង
ជើងមាន់អាំង
បង្គារអាំង
បង្គារអាំង
តៅហ៊ូអាំង
តៅហ៊ូអាំង
ស្លាបមាន់អាំង
ស្លាបមាន់អាំង
សាច់ជ្រូកអាំងបែបថៃ
សាច់ជ្រូកអាំងបែបថៃ
ខ្យងសែល
ខ្យងសែល
ផ្សិតភ្លៅមាន់អាំង
ផ្សិតភ្លៅមាន់អាំង
ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង
ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំង
ព្រុយត្រីសាលម៉ុនអាំង
ព្រុយត្រីសាលម៉ុនអាំង
ប្រហិតសាច់ជ្រូកអាំង
ប្រហិតសាច់ជ្រូកអាំង
កង្កែបអាំង
កង្កែបអាំង
មឹកអាំង
មឹកអាំង
ក្រួចអាំង
ក្រួចអាំង
ពោតអាំង
ពោតអាំង

Siam Thai Street Food
Hot Pot 1 Set = 29500៛ (មឹក, បង្គារ, តៅហ៊ូជ្រុង, Hot Dog, ប្រហិតមឹក, ប្រហិតក្តាម, ពងមាន់, Carnation)
ទូរស័ព្ទ៖ 015 456 123
អាស័យដ្ឋាន៖ #31, St 402 (Behind VANDA Institute), Phnom Penh, Cambodia