សុភាពនារីទាំងឡាយអាចថែរក្សាសុខភាពឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីជីវិតរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រស់សោភាបានគ្រប់ពេលតាមរយៈការទទួលទានអាហារដូចខាងក្រោម ៖

ផ្កាខាត់ណា ខាត់ណាខៀវនិងបណ្នាបន្លែស្ពៃផ្សេងៗទៀត ៖ ប្រភេទបន្លែទាំងនេះត្រូវគេរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុឈ្មោះ di-indolylmethane(DIM) ដែលមានសមត្ថភាពប្រឆាំងតបតទៅនឹងមហារីកសុដន់ព្រមទាំងមហារីកផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងអ័រម៉ូន ។

cauliflower-headspinach

អត្ថប្រយោជន៍ក៏បានដឹងហើយ មោះមកមើលពីរបៀបធ្វើម្ហូបអាហារទាំងអស់គ្នា!

ប្រភព៖ YouTube Channel Allrecipes