បើយើងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ ខាងក្រោយភ្នំពេញស្ពតក្លិប យើងនឹងឃើញមាន សម្បូរទៅដោយតូបអាហារជាច្រើន តំរៀបជួរគ្នា ហើយសុទ្ធតែមានមនុស្សម្នាចូលញ៉ាំពេញៗតែម្តង ដែលក្នុងចំណោមនោះក៏មានកន្លែងញ៉ាំអីមួយកន្លែងដែលមានលក់បបរគ្រឿងក្នុង ដែលគ្រាន់តែមើលឃើញចង់សាកម៉ងព្រោះអីមានអ្នកអង្គុយញ៉ាំយ៉ាងច្រើន និងអ្នកច្រកយកទៅផ្ទះឈរចាំពេញកន្លែងតែម្តង។

img_8854

img_8840 img_8849

មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកលក់ក៏មមារញឹកញាប់ដៃញាប់ជើង លក់អោយអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយឈរនៅមុខឆ្នាំងបបរយ៉ាងធំ ដួសដាក់ចានជូនភ្ញៀវដែលកំពុងរង់ចាំ។ ចឹងចង់ដឹងថាមានរសជាតិពិសេសយ៉ាងណានោះសាកលមើល៍ទាំងអស់គ្នា៖