កែច្នៃ ខ្សែសាកទូរស័ព្ទ ប្រែក្លាយអោយកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន

DIY USB Coil

0
983
DIY-usb-coil

សំរាប់ខ្សែសាកទូរស័ព្ទ មានមនុស្សមូយចំនួនមានការរក្សាទុកដាក់ធ្វើអោយវាទាក់ រញ៉ែរញៃ និងព័ន្ធគ្នា ។ ពេលខ្លះ ធ្វើអោយយើងមួរម៉ៅដោយសារតែខ្លួនឯង ថែមទៀតផង ។ ដូច្នេះ សំរាប់ថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមណែនាំ អំពីវិធីម្យ៉ាងដែលងាយស្រួលនិង ចំណាយពេលវេលាខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ ។ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានការកែច្នៃថ្មី ពីខ្សែសាករបស់អ្នក។

DIY-usb-coil

DIY-usb-coil

ប្រភព៖ YouTube Channel Diply