សំរាប់ក្រុម MUSTACHE BAND គឺជាក្រុមចំរៀងថ្មីមួយដែលក្នុងក្រុមគាត់សហការគ្នាមានចំនួន ៣នាក់ ជាពិសេសដោយសារគាត់មានជំនាញផ្សេងៗពីគ្នា ទើបមានការផលិតចំរៀងមូយបទនេះដែលមានចំណងជើងថា ប្រុសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា។

Mustache Band

រាយនាម មានដូចជាលោក Chen គាត់គឺជា អ្នកចំរៀង ចំនែក Pav គាត់ខាងផ្នែក ហ្គីតា និង Manut ខាងផ្នែក ស្គរ ជាដើម ។

13872953_1792483177636217_2867337832246184486_n

ប្រុសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា បានអង្រួនចិត្តយុវវ័យតាមបណ្តា Facebook ចែកចាយបន្តគ្នាជាហូរហែរ។ ឥលូវគាត់បានបញ្ចេញហើយ Official Audio  តើមានអ្នកណាខ្លះកំពុងរង់ចាំខបទនេះ ដូច្នេះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។

ប្រភព៖ YouTube Channel  Mustache Official Channel