មនុស្សស្រីតែងតែមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលពិបាកជាងមនុស្សប្រុសឆ្ងាយ ដូច្នេះបើយើងអត់មានតិកនិក ឬ គន្លឹះដើម្បីជួយនោះទេ ប្រាកដជាពិបាកហើយ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញ ពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងតែងតែប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។

ប្រភព៖ YouTube Channel Krazyrayray