កាលពីម្សិលមិញនេះបទ “Exខ្ញុំរៀបការហើយ” បានចេញ Official Audio របស់ខ្លួនហើយ។ ក្នុងនោះបទនេះ ក៏ត្រូវបានបង្ហោះក្នុង គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្ទាស់របស់ Song Song ដែលជាម្ចាស់បទចម្រៀង នឹងជាអ្នក និពន្ធបទនេះផងដែរ។ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះ គឺមិនដល់ 12ម៉ោងផង Official Audio បទនេះ ទទួលបានចូលស្តាប់រហូតដល់ទៅជាង 7ម៉ឺននាក់ ដែលអាចបង្ហាញពិការគ្រាំទ្ររបស់មិត្តយុវវ័យចំពោះបទនេះ។ លើស ពីនេះទៅទៀត បើតាមសម្តីរបស់ Song Song ដែលជាម្ចាស់បទនេះបានបញ្ជាក់ថា “បទនេះ គឺជារឿងពិតរបស់ លោកកាលពី 3ឆ្នាំមុន។ ហើយគាត់សង្ឃឹមថាបទនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពី សំណាក់មិត្តយុវវ័យទាំងអស់”។ បើចង់ដឹងថាបទនេះពិរោះ និងមានអត្ថន័យយ៉ាងណា? មិត្តទាំងអស់គ្នា អាចស្តាប់ Official Audio ខាងក្រោមបាន៖

Song Song
Song Song
Song Song ft. Vannda
Song Song ft. Vannda

https://www.youtube.com/watch?v=Fa-FFuVGpMI